VÅR TRENING ER TRYGG

14.12.2021
Vi er glade for at utedørstrening er lov for voksne.

Det føles godt og trygt å være et outdoor fitness senter nå.

LES DE NYE TILTAKENE HER👇🏼

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/